Den sitter fast på innsiden av vinduet med en veldig liten mengde lim (ADHESIVE SET). Før du gjør dette, skal limens overflate på proppen og innsiden av ruten rengjøres for støv og fett med riktig RENGJØRING. Forsikre deg om at det ikke brukes for mye lim, ellers «sveller» det utover og er da synlig.

Also available in: Engelsk Tysk Fransk Italiensk Japansk Spansk Turkish Danish