Forhold

Generelle vilkår og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår gjelder for kontrakter som du inngår med oss som leverandør (Stefan von Ryssel) lukk via nettstedet www.gecleant.de. Med mindre annet er avtalt, motsiges inkluderingen av dine egne betingelser som kan ha blitt brukt av deg.

(2) En forbruker i henhold til følgende regelverk er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke kan tilskrives deres kommersielle eller deres uavhengige profesjonelle virksomhet. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de avslutter en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kontraktsemnet er salg av varer .

(2) Så snart det respektive produktet er lagt ut på nettstedet vårt, sender vi inn et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for online handlekurvsystemet under de vilkår som er spesifisert i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via online handlekurv-systemet som følger:
Varene som er beregnet for kjøp plasseres i «handlekurven». Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonsfeltet for å hente frem «handlekurven» og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha hentet «Kasse» -siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og leveringsbetingelser, vil bestillingsdataene vises som en ordreoversikt.

Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Stripe, Sofortüberweisung) som betalingsmåte, blir du enten sendt til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettstedet til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystem.
Hvis du blir videresendt til det respektive øyeblikkelige betalingssystemet, gjør du det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Til slutt vil du få vist ordredataene som en ordreoversikt på nettstedet til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystem eller etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk.

Før du sender inn bestillingen, har du muligheten til å sjekke informasjonen i ordreoversikten på nytt, endre den (også via «tilbake» -funksjonen i nettleseren) eller å kansellere bestillingen.
Ved å sende inn bestillingen ved hjelp av «Kjøp» -knappen, erklærer du din juridisk bindende aksept av tilbudet, der kontrakten inngås.

(4) Dine henvendelser for å utarbeide et tilbud er uforpliktende for deg. Vi vil gi deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-post), som du kan godta innen 5 dager (med mindre en annen periode er spesifisert i det respektive tilbudet).

(5) Behandlingen av bestillingen og overføring av all informasjon som kreves i forbindelse med inngåelse av kontrakten, er delvis automatisert via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har lagret hos oss er korrekt, at mottak av e-post er teknisk sikret og, spesielt, ikke forhindres av SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt designede varer

(1) Du gir oss riktig informasjon, tekster eller filer som kreves for den individuelle utformingen av varene via det online bestillingssystemet eller via e-post senest umiddelbart etter kontraktsinngåelsen. Våre mulige spesifikasjoner for filformater må overholdes.

(2) Du forplikter deg til ikke å overføre data med innhold som bryter med tredjeparts rettigheter (spesielt opphavsrett, navngivningsrettigheter, varemerkerettigheter) eller bryter med eksisterende lover. Du skadesløsgjør oss mot alle tredjeparts krav hevdet i denne sammenheng. Dette gjelder også kostnadene ved juridisk representasjon som kreves i denne sammenheng.

(3) Vi sjekker ikke de overførte dataene for korrekthet og påtar seg ikke noe ansvar for feil.

§ 4 Spesielle avtaler om betalingsmåter som tilbys

(1) Betaling via Stripe
I samarbeid med Stripe, Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA)tilbyr vi følgende betalingsalternativer. Betaling skjer til Stripe: https://www.stripe.com

Øyeblikkelig bankoverføring: Tilgjengelig i Tyskland og Østerrike. Kontoen din blir belastet umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen.

(2) SEPA-Stripe autogiro (grunnleggende og / eller selskapets direkte belastning)
Når du betaler med SEPA-kjernegiro- eller SEPA-direktegiro, gir du oss fullmakt til å samle inn fakturabeløpet fra den angitte kontoen ved å utstede et tilsvarende SEPA-mandat.

Autogiro blir samlet inn innen 10 dager etter kontraktsinngåelsen.
Fristen for å sende inn forhåndsvarslingen blir forkortet til 5 dager før forfallsdato. Du er forpliktet til å sikre at kontoen har tilstrekkelige midler på forfallsdatoen. I tilfelle returbelastning på grunn av din feil, må du bære bankgebyret.

For mer informasjon og Stripes bruksvilkår, se her . Ta kontakt med Stripe for generell informasjon her . Dine personlige opplysninger blir behandlet av Stripe i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter og i samsvar med informasjonen i Retningslinjer for personvern på Stripes behandlet.

§ 5 tilbakeholdelsesrett , Oppbevaring av tittel

(1) Du kan bare utøve en tilbakeholdsrett hvis det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3) Hvis du er gründer, gjelder også følgende:

a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er avgjort i sin helhet. Pant eller sikkerhetsoverføring er ikke tillatt før overføring av eierskap til de reserverte varene.

b) Du kan videreselge varene i ordinær virksomhet. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet på fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, vi godtar oppdraget. Du er videre autorisert til å innhente kravet. Men hvis du ikke klarer å oppfylle betalingsforpliktelsene dine, forbeholder vi oss retten til å innkreve kravet selv.

c) Når vi kombinerer og blander de reserverte varene, får vi sameie av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien til de reserverte varene og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigjøre verdipapirene som vi har krav på på din forespørsel, i den grad den realiserbare verdien av verdipapirene våre overstiger kravet om å være sikret med mer enn 10%. Valget av verdipapirene som skal frigjøres, påhviler oss.

§ 6 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

(2) Som forbruker blir du bedt om å kontrollere varen for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart etter levering og å varsle oss og transportøren om eventuelle klager så snart som mulig. Hvis du ikke gjør det, har dette ingen innvirkning på dine lovpålagte garantikrav.

(3) Hvis du er gründer, gjelder følgende i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:

en) Bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

b) I tilfelle feil, garanterer vi, etter vårt valg, reparasjon eller påfølgende levering. Hvis eliminering av mangelen mislykkes, kan du enten be om prisreduksjon eller trekke deg fra kontrakten. Retting av mangler anses å ha mislyktes etter et mislykket andre forsøk, med mindre noe annet særlig skyldes artens art eller mangelen eller de andre omstendighetene. I tilfelle reparasjoner, trenger vi ikke bære de økte kostnadene som oppstår ved forsendelse av varene til et annet sted enn ytelsesstedet, forutsatt at forsendelsen ikke samsvarer med den tiltenkte bruken av varene.

c) Garantiperioden er ett år fra leveringsdatoen. Forkortelsen av fristen gjelder ikke:

– skyldig skyldig skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, kropp eller helse og i tilfelle annen skade forårsaket forsettlig eller gjennom grov uaktsomhet;
– så langt vi har bedratt svindelen eller har gitt en garanti for kvaliteten på varen;
– for ting som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og som har forårsaket dens mangler;
– I tilfelle juridisk regress krav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 7 lovvalg

(1) Tysk lov gjelder. Når det gjelder forbrukere, gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fjerner beskyttelsen gitt av de obligatoriske bestemmelsene i lovgivningen i den staten hvor forbrukeren har sin faste bopel (favorittprinsipp).

(2) Bestemmelsene i FNs salgslov gjelder ikke uttrykkelig.II. Kundeinformasjon

1. Identitet på selger

Stefan von Ryssel
I tips 5
04159 Leipzig
Tyskland
Telefon: +4934146387532
E-post: info@gecleant.com

Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning utenfor domstolen (OS-plattform), tilgjengelig på https://ec.europa.eu/odr .

2. Informasjon om kontraktsdannelse

De tekniske trinnene for inngåelse av kontrakten, selve kontraktsinngåelsen og korrigeringsalternativene utføres i samsvar med bestemmelsene «Kontraktsinngåelse» i våre generelle vilkår og betingelser (del I.)

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstekst

3.1. Kontraktsspråket er tysk.

3.2. Vi lagrer ikke hele teksten til kontrakten. Før du sender ordren via online handlekurv-systemet, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, informasjonen som kreves ved lov for fjernsalgskontrakter og de generelle vilkårene, bli sendt til deg igjen via e-post.

3.3. For forespørsler om tilbud utenfor online handlekurvsystemet, vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, for eksempel via e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

4. Viktige egenskaper ved produktet eller tjenesten

De viktigste egenskapene til varene og / eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

5. Priser og betalingsmåter

5.1. Prisene som er oppført i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totale priser. De inneholder alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

5.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan hentes via en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre gratis levering er blitt lovet.

5.3. Hvis leveransen skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel toll, avgifter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursavgifter fra kredittinstitusjonene), som du må bære.

5.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursavgifter til kredittinstitusjonene) skal bæres av deg i tilfeller der levering skjer til et EU-land, men betalingen er iverksatt utenfor EU.

5.5. Betalingsmåtene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

5.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåtene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

6.2. Så langt du er forbruker, er det regulert i loven at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene som selges under forsendelsen bare overføres til deg når varene overleveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportselskap som ikke er oppkalt av gründeren eller en person som ellers er utnevnt til å utføre forsendelsen.

Hvis du er gründer, er levering og forsendelse på egen risiko.

7. Lovfestede garantirettigheter

Ansvaret for mangler er basert på «Garantibestemmelse» i våre generelle vilkår (del I).

Disse vilkårene og kundeinformasjonen ble opprettet av advokater fra Händlerbund som spesialiserer seg på IT-lov og blir kontinuerlig kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og er ansvarlig i tilfelle advarsler.

siste oppdatering: 18.05.2022

Also available in: Engelsk Tysk Fransk Italiensk Japansk Spansk Turkish Danish

All BACK in STOCK 1st week of june

 

Hi there… we managed to get everything back in stock. Refill will be next week on Monday and shipments start on Wednesday. Be quick as we are limited in production right now especially regarding the new glue and have a little backlog as well. Thank you for your patience…

 

 
Stefan